Programări +4 0799 110 383

Acord marketing

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop publicitarTransilvania Healing Centre – în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Andrei Muresanu, nr. 29, jud. Cluj, CUI RO 33674521, nr. înmatriculare J12/2939/2014 dorește să vă contacteze pentru prezentarea unor produse /servicii /evenimente („mesaje publicitare”) despre care ați putea fi interesat.
Furnizarea datelor dumneavoastră în scopul recepționării de mesaje publicitare este opțională, iar refuzul furnizării datelor pentru a fi utilizate în scop publicitar nu afecteaza dreptul dumneavoastră de a beneficia de produse/servicii pe care le contractați de la Transilvania Healing Centre.
Datele cu caracter personal pe care Transilvania Healing Centre le prelucrează pentru transmiterea mesajelor publicitare sunt:

 • numele și prenumele:
 • numărul de telefon*:
 • adresa de e-mail*:

*numărul de telefon și/sau adresa de e-mail pe care doriți să vi se transmită mesaje publicitare pot fi diferite de cele pe care le furnizați/le deținem pentru administrarea relației contractuale cu Transilvania Healing Centre.

Vă rugăm să selectați canalul / canalele de comunicare pe care doriți să primiți mesaje publicitare:

prin apel telefonic

Furnizarea numelui, a prenumelui și a cel puțin uneia dintre datele de contact (număr de telefon sau adresă de e-mail) este necesară, dacă doriți să puteți fi contactat pentru prezentarea acestui tip de mesaje. Vă asigurăm că nu vom utiliza datele pe care ni le puneți la dispoziție în vederea transmiterii unor mesaje care au caracter publicitar decât dacă și în măsura în care dumneavoastră doriți acest lucru și numai în condițiile prevăzute în Politica de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal în Transilvania Healing Centre, precum și în legislația aplicabilă.
Politica este disponibilă on-line prin accesarea adresei: https://transilvaniahealing.ro/wp-content/uploads/2018/05/Politica_de_confidentialitate_THC_02.05.2018.pdf

În funcție de opțiunile pe care vi le veți exprima prin acest formular, datele furnizate de dumneavoastră ar putea fi comunicate de Transilvania Healing Centre, în vederea transmiterii de mesaje publicitare, către partenerii actuali sau viitori ai Transilvania Healing Centre ale căror produse/servicii/evenimente au legatură cu serviciile/produsele Transilvania Healing Centre („partenerii”). Lista categoriilor de parteneri actuali ai Transilvania Healing Centre este accesibilă la link-ul https://transilvaniahealing.ro/wp-content/uploads/2018/05/Lista_Parteneri_THC_22.05.2018.pdf sau în centrul nostru.

Vă informăm totodată că, pentru transmiterea efectivă a mesajelor publicitare, datele dumneavoastră ar putea fi comunicate unor furnizori- având calitatea de imputerniciți ai Transilvania Healing Centre sau ai partenerilor acestora.
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Transilvania Healing Centre până la încetarea relației de afaceri sau până la retragerea consimțământului dat.
De asemenea, vă rugăm să bifați* căsuțele corespunzătoare tipurilor de mesaje publicitare de care sunteți interesat:


*prin bifarea uneia sau mai multora dintre căsuțele de mai sus va exprimati acordul de a primi mesaje publicitare, corespunzator optiunii/optiunilor dumneavoastra.


**prin bifarea acestei căsuțe, Transilvania Healing Centre ia la cunoștință faptul că nu doriți sa fiți contactat pentru a vi se transmite mesaje publicitare și vă va respecta opțiunea.

Dacă sunteți deja pacient înregistrat la Transilvania Healing Centre pentru a vă putea oferi mesaje publicitare personalizate, care vi se potrivesc și de care ați putea fi realmente interesat, Transilvania Healing Centre ar putea să prelucreze automat datele pe care le dețin deja despre dumneavoastră (ex: vârstă, locaƫie, diagnostic, servicii prestate de către Transilvania Healing Centre), să realizeze profiluri, inclusiv prin analizarea și evaluarea datelor deținute. Vom realiza însă profiluri ale dumneavoastră pentru utilizare în scop publicitar doar în cazul în care ne veți acorda consimțământul expres, prin bifarea căsuței corespunzătoare „mesajelor personalizate” de mai jos.
Dacă nu vă veți exprima acordul prin bifarea căsuței aferente „mesajelor personalizate”, vi se vor putea transmite doar mesaje publicitare adresate publicului larg, fara a va afecta însă dreptul de a solicita, când și dacă veți dori, informații despre produse și servicii de care sunteți interesat.

Vă rugăm să optați pentru una dintre următoarele:

doresc să mi se transmită mesaje publicitare personalizatenu doresc să mi se transmită mesaje publicitare personalizate

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Transilvania Healing Centre până la încetarea relației de afaceri sau până la retragerea consimțămantului dat.

Vă aducem la cunoștință că va puteti retrage sau modifica oricând acordul exprimat pentru a primi mesaje cu caracter publicitar prin următoarele modalități:

 • trimițând o cerere în acest sens la sediul Transilvania Healing Centre din mun. Cluj-Napoca, , str. Andrei Muresanu, nr. 29, jud. Cluj, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal”;
 • prin mesaj transmis la adresa de e-mail office@transilvaniahealing.ro;
 • prin accesarea secțiunii dedicate din site-ul Transilvania Healing Centre - https://transilvaniahealing.ro/acord-marketing/ “acord marketing”;
 • sunând la numărul de telefon 0730.174.949

Cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in scop publicitar, vă informăm că aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de a obține din partea Transilvania Healing Centre o confirmare că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și de a avea acces la acestea (dreptul de acces);
 • dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete (dreptul la rectificare);
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
 • dreptul de a obține restricționarea prelucrării (dreptul la restricționarea prelucrării) și dreptul de a vă opune procesului decizional individual automatizat;
 • dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere;
 • dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de Transilvania Healing Centre sau de a solicita acestuia să le transmită unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor).

Pentru orice alte informații/cereri/sesizări/reclamații în legătură cu prelucrarea de catre Transilvania Healing Centre sau partenerii acestora a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul transmiterii de mesaje publicitare, vă puteti adresa responsabilului cu protecția datelor la adresa de e-mail office@transilvaniaheaaling.ro, sau trimițând o solicitare pe cale poștală la sediul Transilvania Healing Centre din mun. Cluj-Napoca, str. Andrei Muresanu, nr. 29, jud. Cluj, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal”.

Plata in rate