Programări +4 0727 729 509

Vino în echipa noastră!

Dacă vă interesează o nouă abordare a sănătății și utilizarea unui sistem științific care poate duce la o vindecare pe termen lung, fără efecte secundare, vă invităm să vă alăturați echipei de specialiști coordonată de Dr. Haldor Holesch.

 

ANGAJĂM MEDIC GENERALIST

CERINȚE:

 • Să dețină calitatea de membru înscris la Colegiul Medicilor sau sa fie în curs de obținere.
 • Să dețină avizul de liberă practică – avizat la zi sau să fie în curs de obținere.
 • Constituie avantaj cunoașterea limbii germane.

 

ANGAJĂM ASISTENT MEDICAL GENERALIST

CERINȚE:

 • Să dețină calitatea de membru înscris în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • Să dețină avizul de liberă practică – avizat la zi sau să fie în curs de obținere.
 • Constituie avantaj cunoașterea limbii germane.

 

ANGAJĂM MEDIC RECUPERARE

CERINȚE:

 • Să dețină calitatea de membru înscris la Colegiul Medicilor sau sa fie în curs de obținere.
 • Să dețină avizul de liberă practică – avizat la zi sau să fie în curs de obținere.
 • Minim 1 an de experiență;
 • Constituie avantaj cunoașterea limbii germane.

 

ANGAJĂM MEDIC ORTOPED

CERINȚE:

 • Să dețină calitatea de membru înscris la Colegiul Medicilor sau sa fie în curs de obținere.
 • Să dețină avizul de liberă practică – avizat la zi sau să fie în curs de obținere.
 • Minim 1 an de experiență;
 • Constituie avantaj cunoașterea limbii germane.

 

CV-urile se pot trimite pe adresa de e-mail: recrutari@transilvaniahealing.ro

Nume

Prenume
Telefon
Email

Motivul

Sunt de acord să primesc materiale informative din partea Transilvania Healing Center

Am luat la cunoștință și sunt de acord cu politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal de către Transilvania Healing Centre și Healing Perception

[recaptcha]

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L , cu sediul în Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.41, jud. Cluj, CUI 33674521, J12/2939/2014, și SC Healing Perception SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Andrei Mureșanu, nr. 29, jud. Cluj, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/5885/2017, având CUI 38302812, tel. 0756.387.503, reprezentată legal prin Haldor Holesch, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerinţelor legale și în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.
1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidenţialitatea. Se va asigura confidenţialitatea tuturor informaţiilor;
 • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate; în scris şi prin afişare pe formularul completat pe site-ul web;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001)

 • dreptul de a obţine de la TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION SRL;
 • dreptul de a obţine de la TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION S.R.L. la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  Str. Andrei Mureșanu, nr. 29, Cluj Napoca
  office@transilvaniahealing.ro
  Centru de sănătate și medicină integrativă
 • dreptul de a obtine de la TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION S.R.L. la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;
 • dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care le vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 • dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate;
  De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoanele vizate se pot adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Societatea recunoaşte importanţa respectării tuturor procedurilor legale necesare, legate de siguranţa datelor personale şi a luat în acest sens toate măsurile necesare, prin metode adecvate, pentru a oferi cel mai înalt grad de siguranţă posibil. Toate informaţiile legate de datele personale ale utilizatorilor sunt tratate ca date confidenţiale. Clinica a adoptat proceduri care protejează datele confidenţiale pe care utilizatorii le oferă.

 • TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION S.R.L. certifică faptul că îndeplinește cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal;
 • TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION S.R.L. utilizeaza metode și tehnologii de securitate, împreuna cu politici aplicate şi proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare; Accesul la sistemele asociației (servere) este controlat de un firewall, care permite utilizarea anumitor servicii de către utilizatori, interzicând în paralel accesul la sisteme şi baze de date şi informaţii confidenţiale ale societăţii.
 • Angajaţii societăţii TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION S.R.L. sunt instruiţi în ceea ce priveşte securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;
 • Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user şi parolă;
 • Datele cu caracter personal nu vor fi înstrăinate sub nicio forma terţelor persoane străine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens;

Pentru mai multe detalii și informatii orice persoană interesată se poate adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau societăţii TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION S.R.L.

Contact

Transilvania Healing Centre

Str. Andrei Mureșanu, Nr. 29, Cluj-Napoca

Informații generale: +4 0730 174 949

Tel. exclusiv pentru pacienți: +4 0799 110 383

Email: office@transilvaniahealing.ro

Social Media

Despre Cluj-Napoca

Situat în centrul Transilvaniei, cu o vechime de aproape două milenii, oraşul Cluj Napoca a cunoscut în ultimii ani o expansiune impresionantă pe toate planurile, depăşind graniţele Europei.
Vibraţia pozitivă şi viteza dezvoltării fac din acest oraş un puternic centru energetic, o nouă inimă a României!

Plata in rate