Programări +4 0799 110 383

Testare bioelectromagnetică la Transilvania Healing Centre

Beneficiază de o testare bioelectromagnetică la Transilvania Healing Centre

În ultimii ani majoritatea adulților descriu simptome ca: oboseală nejustificată, amețeli, capacitate scăzută de concentrare și meteorism (balonări). Pentru orice simptom sau stare de disconfort există o cauză, iar noi vă punem la dispoziție cea mai performantă și precisă modalitate de diagnosticare: evaluarea bioelectromagnetică.

La Transilvania Healing Centre practicăm cel mai performant sistem din medicina bioelectromagnetică, susținut de peste 25 de ani de cercetare și cazuistică, sistem ce a demonstrat rezultate cuantificabile, atât ca investigații, dar în special ca evoluție clinică în tratamentul a peste 20.000 de pacienți.

Marți, 6 noiembrie, între orele 11:00 – 18:00, Transilvania Healing Centre vă invită să beneficiați de o scurtă evaluare pentru a înțelege principiile diagnosticării și ale abordării integrative a medicinei viitorului: medicina bioelectromagnetică. Pe parcursul zilei, vă veți putea programa pentru una din cele 8 serii de testări* specifice, după cum urmează:

• Diagnosticarea intoleranțelor alimentare

• Diagnosticarea alergiilor respiratorii

• Diagnosticarea alergiilor medicamentoase

• Diagnosticarea intoxicațiilor cu metale grele

• Diagnosticarea infecțiilor parazitare

• Diagnosticarea infecțiilor virale

• Diagnosticarea infecțiilor bacteriene

• Diagnosticarea deficitelor de micronuțrienti – vitamine și oligominerale

*Fiecare persoană se poate înscrie doar pentru o singură grupă dintre cele 8 enumerate, în vederea testării bioelectromagnetice. Testarea nu presupune un cost, este însă obligatorie prezența la ora înscrierii.

Pacienții Transilvania Healing Centre nu se pot înscrie pentru aceste testări specifice.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contacțati la 0730.174.949 sau pe adresa de email: office@transilvaniahealing.ro

Participarea se va putea face doar pe bază de înscriere (a formularului de mai jos), iar ulterior confirmare din partea noastră.

Vă așteptăm!

 

Programul este următorul:

 

Ora: 11:00- 12:00

 • Diagnosticarea intoleranțelor alimentare
 • Diagnosticarea alergiilor respiratorii
 • Diagnosticarea alergiilor medicamentoase
 • Diagnosticarea intoxicațiilor cu metale grele

 

Ora: 12:30- 13:30

 • Diagnosticarea infecțiilor parazitare
 • Diagnosticarea infecțiilor virale
 • Diagnosticarea infecțiilor bacteriene
 • Diagnosticarea deficitelor de micronuțrienti – vitamine și oligominerale

 

Ora: 14:30- 15:30

 • Diagnosticarea intoleranțelor alimentare
 • Diagnosticarea alergiilor respiratorii
 • Diagnosticarea alergiilor medicamentoase
 • Diagnosticarea intoxicațiilor cu metale grele

 

Ora: 16:00- 17:00

 • Diagnosticarea infecțiilor parazitare
 • Diagnosticarea infecțiilor virale
 • Diagnosticarea infecțiilor bacteriene
 • Diagnosticarea deficitelor de micronuțrienti – vitamine și oligominerale

Vă rugăm să completați formularul de mai jos, selectați ora la care doriți să participați și tipul testării.

Nume

*Avem nevoie de numele dvs pentru a va putea identifica cand ajungeti la Centrul nostru. Nu il vom folosi in alte scopuri. Afla mai multe despre cum iti protejam datele personale din politica de confidentialitate a datelor.

Prenume

*Avem nevoie de prenumele dvs pentru a va putea identifica cand ajungeti la Centrul nostru. Nu il vom folosi in alte scopuri. Afla mai multe despre cum iti protejam datele personale din politica de confidentialitate a datelor.

Telefon

*Avem nevoie de numarul dvs de telefon pentru a mentine o comunicare cu dvs. Nu il vom folosi in alte scopuri. Afla mai multe despre cum iti protejam datele personale din politica de confidentialitate a datelor.

Email*

*Avem nevoie de adresa dvs de email pentru a va putea trimite confirmarea de participare la eveniment. Nu il vom folosi in alte scopuri. Afla mai multe despre cum iti protejam datele personale din politica de confidentialitate a datelor.

Selectați interval orar*

Locurile disponibile pentru testare s-au ocupat pentru toate intervalele orare. Vă invităm să vă înscrieți pe lista de așteptare. Veți fi contactați în cazul în care se eliberează vreun loc ori se vor suplimenta locurile disponibile.

Diagnosticare*

Sunt de acord să primesc materiale informative din partea Transilvania Healing Centre

Am luat la cunoștință și sunt de acord cu politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal de către Transilvania Healing Centre și Healing Perception

[recaptcha]

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L , cu sediul în Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.41, jud. Cluj, CUI 33674521, J12/2939/2014, și SC Healing Perception SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Andrei Mureșanu, nr. 29, jud. Cluj, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/5885/2017, având CUI 38302812, tel. 0756.387.503, reprezentată legal prin Haldor Holesch, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerinţelor legale și în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.
1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidenţialitatea. Se va asigura confidenţialitatea tuturor informaţiilor;
 • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate; în scris şi prin afişare pe formularul completat pe site-ul web;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001)

 • dreptul de a obţine de la TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION SRL;
 • dreptul de a obţine de la TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION S.R.L. la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  Str. Andrei Mureșanu, nr. 29, Cluj Napoca
  office@transilvaniahealing.ro
  Centru de sănătate și medicină integrativă
 • dreptul de a obtine de la TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION S.R.L. la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;
 • dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care le vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 • dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate;
  De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoanele vizate se pot adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Societatea recunoaşte importanţa respectării tuturor procedurilor legale necesare, legate de siguranţa datelor personale şi a luat în acest sens toate măsurile necesare, prin metode adecvate, pentru a oferi cel mai înalt grad de siguranţă posibil. Toate informaţiile legate de datele personale ale utilizatorilor sunt tratate ca date confidenţiale. Clinica a adoptat proceduri care protejează datele confidenţiale pe care utilizatorii le oferă.

 • TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION S.R.L. certifică faptul că îndeplinește cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal;
 • TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION S.R.L. utilizeaza metode și tehnologii de securitate, împreuna cu politici aplicate şi proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare; Accesul la sistemele asociației (servere) este controlat de un firewall, care permite utilizarea anumitor servicii de către utilizatori, interzicând în paralel accesul la sisteme şi baze de date şi informaţii confidenţiale ale societăţii.
 • Angajaţii societăţii TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION S.R.L. sunt instruiţi în ceea ce priveşte securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;
 • Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user şi parolă;
 • Datele cu caracter personal nu vor fi înstrăinate sub nicio forma terţelor persoane străine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens;

Pentru mai multe detalii și informatii orice persoană interesată se poate adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau societăţii TRANSILVANIA HEALING CENTRE S.R.L și HEALING PERCEPTION S.R.L.

Contact

Transilvania Healing Centre

Str. Andrei Mureșanu, Nr. 29, Cluj-Napoca

Informații generale: +4 0730 174 949

Tel. exclusiv pentru pacienți: +4 0799 110 383

Email: office@transilvaniahealing.ro

Social Media

Plata in rate